Stichting Welzijn
Ouderen Zwijndrecht

Norderstedtplein 14
3332 GK Zwijndrecht

Telefoon: 078 -6206060
  Email   (info©swoz•com)  

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
09:00 uur tot 17:00 uur
Vrijdag
09:00 uur tot 12:00 uur

Zoeken

Zoeken in de website
Typ uw zoekterm in de onderstaande tekstruimte in en klik op "Zoek".

De SWOZ

 

Strand

Algemeen

Stichting Welzijn Ouderen Zwijndrecht, in Zwijndrecht bekend als de SWOZ, is een organisatie die kwetsbare inwoners van Zwijndrecht optimaal in hun thuissituatie ondersteunt. Zij doet dit door op efficiënte wijze een betaalbaar aanbod van diensten te leveren. Daarmee is de SWOZ een “partner in zelfstandigheid” en draagt zij bij aan maatschappelijke participatie van mensen uit de doelgroep. De SWOZ werkt met een enthousiast team van vrijwilligers en een klein team betaalde krachten.

Door de diensten aan huis en de contacten in de ontmoetingslocaties, kennen de vrijwilligers de mensen uit de doelgroep, waardoor problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en actie kan worden ondernomen wanneer dat nodig wordt geacht.

Naast het bieden van producten, activiteiten en maatschappelijke dienstverlening, ligt de kracht van de SWOZ in het mee ontwikkelen van Zwijndrecht tot een vitale, levensloopbestendige stad. De SWOZ onderschrijft wat op de innovatiekalender van de overheid staat: bevordering van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de burger, hulp en ondersteuning dicht bij de burger, werken met lokaal maatwerk en respect voor goed functionerende samenwerkingsverbanden.